Mijnaankoop
Image default
Woningen

Asbesthoudende menuiserite onderdakplaten: hoe herkennen en verwijderen?

Asbest is een schadelijke stof die vroeger veel gebruikt werd in de bouwsector, onder andere voor onderdakplaten menuiserite. Asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker en asbestose. Daarom is het belangrijk om asbesthoudende onderdakplaten te identificeren en te verwijderen door een erkende asbestdeskundige en -verwijderaar.

Hoe herkennen?
Asbesthoudende onderdakplaten menuiserite zijn platen die gemaakt zijn van asbestcement, een mengsel van cement en asbestvezels. Er zijn twee soorten asbestcementplaten: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Hechtgebonden platen zijn stevig en hebben vaste vezels die gebonden zijn met een bindmiddel. Niet-hechtgebonden platen zijn minder sterk en hebben losse vezels die makkelijk vrijkomen.

Hechtgebonden platen werden vooral gebruikt voor leien- en pannendaken tot de jaren 90. Ze zijn meestal lichtgrijs, roze of geel van kleur en hebben een gewafelde structuur in de vorm van honingraten. Niet-hechtgebonden platen werden minder vaak gebruikt en hebben een witgrijze of andere kleur.

Het is niet altijd mogelijk om asbesthoudende menuiserite onderdakplaten met het blote oog te herkennen. Een zekere manier om het te weten is om een staal te laten nemen en analyseren in een asbestlabo door een gecertificeerd bedrijf. Ook kan men het productiejaar van de platen proberen te achterhalen aan de hand van plannen, facturen of technische fiches. Als de platen geplaatst of geproduceerd werden tussen 1945 en 2001, is de kans groot dat ze asbest bevatten. Als dat tussen 1955 en 1985 gebeurde, is het vrijwel zeker.

Hoe verwijderen?
Als men asbesthoudende onderdakplaten wil verwijderen, moet men rekening houden met de wetgeving en de veiligheidsvoorschriften. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende producten te produceren, verhandelen of hergebruiken. Vanaf 2022 zal het ook verplicht zijn om een asbestinventaris te hebben als men zijn woning wil verkopen. Dit kan u best aanvragen bij een erkend gecerticieerd asbestdeskundige. Het asbestattest is verplicht voor de verkoop van gebouwen die vóór 2001 gebouwd zijn in Vlaanderen. Het asbestattest is een document dat de aanwezigheid en de toestand van asbest in een gebouw beschrijft.

Als je een asbestattest wil laten maken in Vlaanderen, kan je contact opnemen met Asbestattest-aanvragen.be. Zij zijn procesgecertificeerd om een officieel asbestattest te maken.

Als particulier is men niet verplicht om asbesthoudende toepassingen te verwijderen, tenzij ze in slechte staat zijn of bij renovatiewerken bloot komen te liggen. Toch is het beter om dit wel te doen, omdat na verloop van tijd de vezels loskomen door slijtage en veroudering.

Het verwijderen van asbesthoudende onderdakplaten is geen eenvoudige klus. Het vereist speciale beschermingsmiddelen, gereedschappen en afvalverwerking. Bovendien moet men voorkomen dat er vezels vrijkomen of verspreid worden naar de omgeving. Daarom is het sterk aangeraden om dit over te laten aan een erkend asbestverwijderaar die erkend is door FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Een erkend asbestverwijderaar zal eerst een risicoanalyse uitvoeren en een werkplan opstellen. Daarna zal hij de nodige maatregelen nemen om de werf af te schermen, de platen los te maken, te verpakken en af te voeren naar een erkend stortplaats. Tot slot zal hij de werf reinigen en controleren op restvezels.

Conclusie
Asbesthoudende onderdakplaten menuiserite zijn gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Het is daarom belangrijk om ze te identificeren en te verwijderen door een erkende asbestdeskundige en -verwijderaar. Zo kan men zijn woning veilig en duurzaam maken.

https://asbestattest-aanvragen.be/bouwmaterialen/menuiserite-onderdakplaten/