Mijnaankoop
Image default
Dienstverlening

Vitaliteit als batterij

Je hoort soms mensen zeggen dat ze zich na een goede sportsessie of yogales weer helemaal vitaal voelen. Dit kan vergeleken worden met een menselijke batterij die zichzelf kan opladen. Als je over genoeg energie beschikt voel je jezelf vitaal en krijg je het gevoel dat je door niemand te stoppen bent. Ook binnen bedrijven is er soms sprake van vitaliteit (klik hier). Dit is dan niet te vergelijken met een persoonlijke batterij, want binnen  een bedrijf heeft het allemaal te maken met het absentiecijfer van de werknemers. Als er weinig personeelsleden afwezig zijn zal de productie hoger liggen dan dat dit wel het geval is. Dit heeft meestal te maken met de werkmotivatie en de beïnvloeding vanuit de directie. Als de werknemers de indruk krijgen dat er goed voor ze gezorgd wordt op de werkvloer zullen zij gemotiveerder zijn dan dat dit niet het geval is. Er zijn naast de vitaliteit binnen bedrijven verschillende varianten op vitaliteit bij de mensen. Denk maar eens aan de fysieke vitaliteit. Dit is de mate waarin het lichaam de mensen energie geeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren zowel thuis als op het werk. Dit kan versterkt worden door gezond te eten en voor genoeg ontspanning te zorgen. Daarnaast is er ook de emotionele vitaliteit. Dit heeft alles te maken met de emoties van de mensen en hoe ze hiermee omgaan. Denk hierbij maar een aan de omgangsvormen met stress en de verwerking daarvan. Misschien de belangrijkste is wel het werkplezier voor de werkgever. Als de werknemers niet het gevoel hebben dat werken als een verplichting voelt dan is de kans groter dat er betere resultaten worden behaald dan dat dit wel het geval is. Als een werknemer slecht functioneert is de kans groter dat hij of zij in een outplacement terecht zal komen. Er moet dan gezocht worden naar een nieuwe baan, maar hierbij kan een outplacement bureau zoals Carrièrepoort je bij helpen.

Voor meer info : https://carrierepoort.nl/